GPJ MASKINLackering


  • Vi lackerar allt möjligt så som jordbruksredskap, lastväxlare, container, bilar, industrikomponenter och lastbilar
  • Rostskydsmålning efter blästring
  • Vi kan även hjälpa til med riktning och spackling innan lack